Användarvillkor

1. ALLMÄNT

  1.1. Marknadsföring i onlinebutiken ("Butiken") för Small Partnership Hempo ("Säljaren") och relaterade processer utförs enligt reglerna för köp och försäljning av varor som anges i detta avsnitt ("Reglerna").

  1.2. Innan Kunden registrerar sig eller lägger en order måste Kunden läsa Reglerna och godkänna dem genom att kryssa i den relevanta rutan.

  1.3. Efter att ha lagt en beställning blir kunden butikens kund ("kunden") och förvärvar ovillkorligen de rättigheter och skyldigheter som anges i reglerna.

  1.4. Enligt lagen i Republiken Sverige har Säljaren rätt att ändra, uppdatera eller komplettera Reglerna efter eget gottfinnande när som helst utan föregående meddelande till Kunden. De nya Reglerna träder i kraft från och med den dag de publiceras i Butiken. Beställningar som gjorts före ändringen av Reglerna behandlas enligt de Regler som gällde vid den tidpunkten.

  1.5. Om Kunden inte uppfyller de villkor som anges i dessa Regler, har Säljaren rätt att begränsa Kundens rättigheter och/eller avbryta Kundens registrering efter eget gottfinnande.

  1.6. Säljaren är inte ansvarig för och ersätter inte Kunden för den skada som Kunden lidit på grund av bristande uppfyllelse av de villkor som anges i Reglerna.

   

  2. KUNDENS PERSONUPPGIFTER

   2.1. Användaren kan (men är inte skyldig att) registrera sig på Säljarens webbplats (https://www.hempo.se/) och tillhandahålla de angivna personuppgifterna under registreringsprocessen.

   2.2. Kunden godkänner villkorslöst att Säljaren har rätt att efter eget gottfinnande (utan att bryta mot Republiken Sverige lagar) behandla Kundens personuppgifter i de fall och för de ändamål som anges i Reglerna.

   2.3. Kundens registrering på webbplatsen bekräftas automatiskt och ett bekräftelsemeddelande skickas till den e-postadress som Kunden har angett.

   2.4. Säljaren bekräftar och försäkrar att Kundens personuppgifter kommer att användas för Kundens identifiering vid beställning av en produkt, för leverans av beställningen och för analytiska/tekniska/kommersiella ändamål för att förbättra kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av Butiken.

   2.5. Säljaren lämnar inte ut Kundens personuppgifter och information som rör Kundens beställning till någon annan, med undantag för Säljarens samarbetspartners som tillhandahåller leverans av beställningen eller andra tjänster som rör Kundens beställning. Kundens personuppgifter kan lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter i Republiken Sverige i fall som föreskrivs i lag.

   2.6. Kunden ska skydda sina personuppgifter som används för inloggning i Butiken och inte lämna ut dem till någon. Kunden tar på sig allt ansvar och alla konsekvenser som är relaterade till bristande efterlevnad av denna bestämmelse. Om Kunden får reda på att dennes inloggningsuppgifter har lämnats ut, måste Kunden omedelbart informera Säljaren om detta. På Kundens begäran raderar Säljaren Kundens konto i Butiken så snart som möjligt.

   2.7. Säljaren garanterar att den kommer att vidta alla möjliga åtgärder inom sin kontroll för att säkerställa skyddet och säkerheten för de uppgifter som tillhandahålls av Kunden.

   Mer information om insamling och skydd av personuppgifter finns i Sekretesspolicy.

    

   3. BETALNING

    3.1. Priserna på alla produkter som listas på butiken är exklusive mervärdesskatt (Säljaren är inte momspliktig).

    3.2. Leveranspriserna är fasta. För mer information om leveransvillkoren, se 'Leverans av varor'.

    3.3. Kunden betalar för produkterna och leveransen i förskott. För detta ändamål använder vi PaySera, ett pålitligt, säkert och erkänt betalningssystem som används över hela världen.

    3.4. Säljaren kommer att tillhandahålla de korrekta uppgifter som krävs för korrekt betalning av beställningen men tar inte ansvar för eventuella bankfel och förluster. Säljaren tar inte ansvar för fel som begåtts av Kunden under beställningen och/eller betalningen (t.ex. felaktiga bankkontouppgifter) och de förluster som uppstår till följd av detta.

     

    4. AVTAL OM FÖRSÄLJNING OCH KÖP

     4.1. Ingåendet av ett köpeavtal är likvärdigt med bekräftelsen av Kundens beställning efter att Kunden har accepterat Reglerna och lagt beställningen. Från den tidpunkten åtar sig Kunden att betala för beställningen och hämta/ta emot den vid leverans.

     4.2. Köpekontraktet anses ingånget när Kunden har erlagt full betalning för beställningen och mottagit den.

     4.3. Köpeavtalet upphör att gälla om beställningen annulleras av någon av parterna före betalning eller om Kunden framställer ett rimligt krav på återbetalning (partiell återbetalning), kräver att produkten ersätts med en produkt av samma lämpliga kvalitet, reparerar produktfel inom en rimlig tid eller ersätter kostnaderna för att reparera de rimliga felen om de reparerades av Kunden eller med hjälp av tredje part, och Säljaren har gått med på detta krav.

     4.4. Varje gång Kunden gör en ny beställning ingås ett nytt köp- och säljavtal.

      

     5. ORDER

      5.1. När du har valt produkt och dess kvalitet (doft) trycker du på knappen "Lägg i varukorg" för att lägga produkten i din varukorg och fortsätter sedan att handla andra produkter.

      5.2. Om produkten för närvarande är slut i lager visas varningsmeddelandet "Slutsåld" bredvid produkten.

      5.3. Du kan se de produkter som lagts i varukorgen och deras antal genom att klicka på "Varukorg" i det övre högra hörnet. Om du bestämmer dig för att inte köpa en produkt i varukorgen trycker du bara på knappen "X" bredvid den så tas produkten bort.

      5.4. För att öka kvantiteten av en viss produkt, klicka på ordet "Kvantitet" med blå bokstäver och välj kvantitet.

      5.5. Det totala priset för beställningen med leverans visas på vänster sida.

      5.6. Om du deltar i Hempo lojalitetsprogram kan en rabatt tillämpas på din beställning. Rabatten visas i slutet av beställningen.

       

      6. LEVERANSVILLKOR

       6.1. Priset för leveransen beror på beställningens totala belopp. Om beställningen är under 650 SEK kostar leveransen mellan 41,60 SEK. Leveransen är gratis för beställningar över 650 SEK (du måste själv välja gratis leverans eftersom systemet inte gör det automatiskt). Mer information om leveransvillkoren finns i 'Leverans av varor'.

       6.2. Kundens beställning åtföljs av en faktura.

       6.3. Beställningar tas emot varje dag, men behandlas endast på affärsdagar.

        

       7. GARANTI

        7.1. Säljaren försäkrar att produkterna uppfyller sedvanliga kvalitetskrav. Egenskaperna för varje produkt som är tillgänglig i butiken anges i dess beskrivning.

        7.2. Säljaren förklarar att utseendet (färg, form eller andra visuella parametrar) på förpackningen av produkterna i onlinebutiken kan skilja sig från det faktiska utseendet på produkterna.

        7.3. Säljaren ansvarar inte för kvalitetsförsämring av produkter och/eller deras emballage om Kunden eller annan person till vilken Kunden överlämnat produkterna använt dem för annat ändamål än det avsedda eller inte följt anvisningarna för förvaring och/eller användning.

        Om det finns några synliga defekter i produktens förpackning eller andra yttre defekter, måste kunden omedelbart informera säljaren om detta skriftligen: efter att ha hämtat produkten i paketautomaten - rapportera det samma dag, och när din beställning levereras av en DPD-kurir - nämn defekterna i kvittensen vid överlämnandet och acceptera inte paketet.

         

        8. RETURNERING

         8.1. Returnering och utbyte av produkter av låg kvalitet omfattas av reglerna för returnering och utbyte av varor som godkänts genom beslut av Republiken Sverige ekonomiminister.

         8.2. Säljaren står för returfraktkostnaderna för produkter av låg kvalitet.

         8.3. Säljaren kommer inte att ersätta produkten och ge en återbetalning om defekterna orsakas av att bruksanvisningen eller förvaringsanvisningarna inte har följts.

         8.4. Säljaren accepterar endast returnerade produkter från Kunden om produkten inte har förlorat sitt kommersiella utseende, är oanvänd, oskadad av Kunden och presenteras i sin ursprungliga och oskadade förpackning. Vid retur av en produkt måste Kunden uppvisa inköpskvittot.

          

         9. PARTERNAS RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

          9.1. Kunden har rätt att:

          9.1.1 köpa de produkter som finns tillgängliga för försäljning till det pris som anges av Butiken och enligt det förfarande som anges i Reglerna;

          9.1.2. häva köpeavtalet genom att meddela Säljaren senast inom 7 (sju) kalenderdagar från dagen för leverans av Produkten, förutsatt att Produkten inte har öppnats eller skadats och att dess utseende inte har ändrats i grunden.

          9.2. Kunden skall:

          9.2.1. använda de tjänster som tillhandahålls av Säljaren och dess Butik i enlighet med Reglerna; 9.2.2. inte avslöja sina inloggningsuppgifter till andra personer;

          9.2.3. lägga sin beställning i enlighet med Reglerna;

          9.2.4. betala Säljaren för produkterna i enlighet med Reglerna;

          9.2.5. läsa Reglerna innan du gör en beställning. 

          9.3. Säljaren har rätt att:

          9.3.1. när som helst avbryta driften av Butiken;

          9.3.2. uppdatera, ändra och komplettera Reglerna;

          9.3.3. ändra sortiment och priser på produkter;

          9.3.4. annullera Kundens beställning om Kunden är sen med att betala för den.

          9.4. Säljaren kommer att:

          9.4.1. sälja produkterna och leverera beställningen till Kunden i enlighet med vad som föreskrivs i lag;

          9.4.2. förse Kunden med all nödvändig information om produkten på det nationella språket;

          9.4.3. göra det möjligt för Kunden att använda de tjänster som tillhandahålls av Butiken enligt villkoren i Reglerna.

          9.5. Kunden ansvarar för att de personuppgifter som lämnas är korrekta och korrekta.

          9.6. Säljaren är inte ansvarig för skada som Kunden lider till följd av underlåtenhet att läsa eller följa Reglerna.

          9.7. Säljaren ansvarar inte för annonser som publiceras av tredje part i Butiken och för innehållet och riktigheten i den information som finns där.

           

          10. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

           10.1. När Kunden gör en beställning eller registrerar sig i Butiken bekräftar Kunden att Kunden förstår att den information som tillhandahålls på denna webbplats (från Butiken) inte kan betraktas som en rekommendation för behandling och att de kosmetiska produkter som säljs av Butiken inte är läkemedel avsedda att behandla eller diagnostisera sjukdomar.

           All information och innehåll på denna webbplats och bloggen uttrycker författarnas personliga åsikter, inklusive information som tillhandahålls av producenter, vetenskapliga studier etc. Informationen på denna webbplats (Butik) representerar inte råd och rekommendationer från en hudläkare, läkare eller annan professionell. På webbplatsen presenteras resultaten av laboratorietestresultat för varje parti för att ge så mycket information som möjligt om Hempo produkter.

           10.2. Det är strängt förbjudet att kopiera eller på annat sätt distribuera innehållet och informationen på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Butiksägaren.

           10.3. Parterna skall lösa alla tvister och meningsskiljaktigheter som uppstår i samband med tillämpningen av Reglerna. I händelse av underlåtenhet att göra detta kommer de att hänskjutas till domstol.